46th International diving festival PAF Tachov / 2024

Back to the authors list

Author Ivan Vychodil

About author *1966 Praha
Potápím se od r. 1983, CMAS,
- fotografování je moje hobby od dětství
- pod vodou fotím posledních 20 let
- několik ocenění z PAF, Brněnská Žaba, Jesenský Rak, MČR fotografování v bazénu - Rokycany
- živí mne management bezpečnosti práce a životního prostředí
- mám velký respekt a obdiv ke komukoliv, kdo dokáže "vykouzlit" pěkné podvodní fotografie a svou prací dokáže přitahovat pozornost suchozemské části lidské populace k nádheře a křehkosti podvodního prostředí a k porozumění, že je třeba ho nekompromisně chránit, protože v posledních letech čelí velmi rychlým nevratným a negativním změnám zapříčiněným právě námi - lidmi, potápěče často nevyjímaje

* 1966 Prague
- diving since 1983, CMAS
- photography has been my hobby since my childhood
- UW photo last 20 years
- several awards from PAF, Brno Žaba, Jesenský rak, CZ championship of UW photography in the swimming pool - Rokycany
- my profession is management of occupational safety and environment
- I have great respect and I admire anyone, who makes nice UW photographs and can draw attention of the terrestrial part of the human population to the hidden beauty and fragility of the underwater environment and to the understanding, that it needs to be uncompromisingly protected, because it is facing very rapid irreversible and negative changes in recent years - caused by us - people, often including divers

Participation at festivals

Photo of the festival


Please wait, upload is in progress...