44th festival PAF Tachov / 2022

back to list of jurry

Juror Jaroslav Hejzlar

About juror

Born in 1957, graduate of Agricultural University, lives and works in Prague. Till 1997 photo-reporter of the Czech Press Office, since 1997 is working as a free-lance photographer. He is a long-term photographer - colleague of many periodicals, publishing houses, advertising companies and companies. He is a co-author of many book publications, catalogues, specialised editions and calenders. His aim is to connect the professional work with fun, hobby and fee creative work and he considers diving and travelling the best way to reach this target. He is member of the Association of Photographers of the Czech Republic and Syndicate of Journalists of the Czech Republic.

Narozen 1957, absolvent VŠZ, žije a pracuje v Praze. Do roku 1997 fotoreportér ČTK, od té doby působí jako samostatný fotograf. Je dlouholetým fotografickým spolupracovníkem mnoha periodik, vydavatelství, reklamních agentur a firem, je spoluautorem řady knižních publikací, katalogů, tématických edic a kalendářů. Profesionální práci na zakázku se snaží spojit se zábavou, koníčkem a volnou tvorbou dohromady a potápění spojené s cestováním považuje za naprosto ideální kombinaci k dosažení tohoto cíle. Je členem Asociace profesionálních fotografů České republiky a Syndikátu novinářů ČR.

Participation at festivals


Please wait, upload is in progress...